Nilan serviceaftale 2022

 

Prisen for service på jeres Nilan anlæg vil i 2022 være på kr.843,00 incl. moms, en stigning på kr.23,00, men stadig med en besparelse på 40% i forhold til normalprisen.

 

JT3 vil, som de tidligere år, kontakte den enkelte husstand for nærmere aftale og servicen udføres i marts 2022.

Det er stadig VIGTIGT, at I melder tilbage til JT3, for vi derved kan fastholde denne specielle ordning, da prisen er afhængig af, hvor mange husstande der deltager.

 

Der gives 10% rabat på eventuelle materialer.

 

Eftersynet på Nilan VGU 250 omfatter som tidligere følgende:

  • -        Kontrol af kølemiddelstand, afrimningsfunktioner, termostater, anode (udskiftes ved tæring) samt filtre (evt. udskiftning).
  • -        Afprøvning af sikkerhedsfunktioner.
  • -        Rensning af kondensafløb og fordamper.
  • -        Måling af temperaturer (virkningsgrad).

 

Serviceaftalen omfatter ikke følgende:

  • Fejl opstået som følge af fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, tæringer, brand, ulykke, lynnedslag og reparationsarbejder udført af andre end JT3 klima A/S.
  • -        Materialer.

 

Ønsker du at blive tilmeldt serviceordningen, så send mig en mail via hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Bertel Holm

Næstformand

Grundejerforeningen "Damgården"

Nivå den 11.12.2021