Levende hegn i skel

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser om, hvorvidt der er regler for hegn i skel, og det er der. 

Grundejerforeningen Damgården har ikke selv regler herfor, men Lokalplan 24, som gælder for vores område, kræver i paragraf 10, at der kun må være levende hegn i skel.

Specielt fortæller paragraf 10 styk 2:

"I Al og A2 skal der i skel etableres
levende hegn af en højde på ikke over
1,80 m. Til støtte for det levende
hegn er dog tilladt at opsætte trådhegn
i indtil en højde af 1,20 m.
Hegnet om hver parcel må kun afbrydes
ved adgangstorvet som adgang til tilkørsel
i en bredde af 3 m.
Hegnet kan dog tillades afbrudt yderligere
en gang, hvor en parcel har skel mod stiareal eller grønt friareal.
Levende hegn mod stier og veje skal
plantes 40 cm bag skel."

Det er således ikke tilladt at opsætte faste hegn (flethegn, rafter m.m.) i skel (heller ikke mellem naboer), ligesom højden af det levende hegn også skal overholdes.